Bir çok konuda ve bir çok kurum, tüzel kişi, şahıs Bilirkişi Raporu diyeceğimiz rapor talep edip alabilir. Bu raporlar uzman görüşü olup aynı zaman özel ve resmi kurum, tüzel kişi ve şahıs olmak üzere düzenlemeleri mümkündür.

Genelde hukuk ve ceza mahkemeleri olmak üzere diğer bir çok kamu kurumu doğrunun tespit edilmesi, anlaşmazlığın çözümü için bilirkişi raporu talep eder.

Yine arabulucu, uzlaştırma veya taraflar olayda durumlarının ne olduğunu anlamam için işin uzmanına danışırlar.

Bu kavramlar kendi içerisinde farklı manalara gelmekle beraber Bilirkişi Raporu: Bilirkişiye Başvurma, Bilirkişi Görüşü, Ekspertiz Raporu, Uzman Görüşü, Uzman Mütalaası… gibi anlam ve isimlerle adlandırılmaktadır.

Dizüstü ve kahve ile İş Danışma